Đoạt Hồn Kỳ

Đoạt Hồn Kỳ
Trọn bộ 36 hồi
4.50

(2 lượt)


>> Xuống danh sách các hồi

Đoạt Hồn Kỳ là một trong những tác phẩm của Gia Cát Thanh Vân.

Oan trầm hải đề Hận mãn tâm đầu

Với hai thế đánh, tiểu anh hùng Thượng Quan Linh kinh đảm song Đoạt Hồn Kỳ...

Động Trung lão nhân vì ai mà phải ôm sầu nuôi khổ, quên thân nơi hang sâu biền biệt?

Giang hồ nổi sống tham tâm thiên hạ giành giựt nhau cuốn bí kíp U Minh thập tam tinh, để rồi người thành ma, kẻ mất tính.

>> Danh sách các hồi của truyện: